-->

Selasa, 26 April 2016

Allah yang Jadikan Seseorang Cinta Iman Dan Benci Kekafiran

Allah yang Jadikan Seseorang Cinta Iman dan Benci Kekafiran. Dan ketahuilah bahwa ditengah-tengah kamu ada Rasulullah . kalau dia menuruti (kemauan) kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan, dan menjadikan (iman) itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang  yang mengikuti jalan yang lurus, sebagai karunia dan nikmat dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (QS. 49/Al-Hujurot : 7-8)

Keraguan halangi Manusia untuk beriman
Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya, selain perkataan mereka : “Mengapa Allah mengutus  manusia menjadi rasul?” Katakanlah(Muhammad),”Sekiranya dibumi ada  para malaikat , yang berjalan-jalan dengan tenang, niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul. (QS. 17/Al-Isro: 94-95)

Menanti Hukuman Allah Halangi Hidayah Iman

Dan tidak ada (sesuatu pun) yang menghalangi manusia untuk beriman, ketika petunjuk telah datang kepada mereka, dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali (keinginan menanti) datangnya hokum (Allah yang telah berlaku pada) umat yang dahulu atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.(QS. 18/Al-kahfi : 55) 

Previous
Next Post »