-->

Selasa, 26 April 2016

MasyaAllah!! Ternyata Sebutan "Muslim" Telah Ada Sejak Dahulu, Baca ini !

Sebutan Muslim Telah ada sejak Dahulu. Dan berjihadlah kamu dijalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur’an) ini, agar Rasulullah menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu. Dia sebaik-baik peluang, dan sebaik-baik penolong. (QS. 22/Al-Hajj: 78)

 

Derajat  orang Muslim Paling Tinggi
Dan janganlah kamu (merasa) lemah dan jangan ( pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman.(QS. 3/Ali Imron :139)

Bagi Orang Muslim Segalanya Untuk Allah
Katakanlah (Muhammad), “ Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, tuhan semesta alam, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri(muslim).” (QS. 6/Al-An’am : 162-163)

Previous
Next Post »