-->

Selasa, 26 April 2016

Perintah Memeluk Islam Dengan Ikhlas Dan Seutuhnya Serta Berserah Diri Kepada Allah SWT

Perintah Memeluk Islam Seutuhnya. Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kedalam Islam  secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan sungguh, ia musuh yang nyata bagimu. (QS. 2/Al-baqoroh: 208) 

Perintah Memeluk Islam Dengan Ikhlas . Dan (aku perintah): “Hadapkanlah wajahmu kepada dengan tulus, dan jangan sekali-sekali engakau termasuk orang yang musyrik.” (QS. 10/Yunus : 105)

Perintah Berserah Diri Kepada Allah . Aku ( Muhammad) hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini (Mekkah) yang Dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah milik-Nya. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang muslim, dan agar aku membacakan Al-Qur’an ( kepada manusia). Maka barang siapa mendapat petunjuk, maka sesungguhnya dia mendapat petunjuk untuk (kebaikan) dirinya, dan barang siapa sesat, maka katakanlah, “Sesungguhnya aku(ini) tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan.” (QS. 27/An-Naml : 91-92) [reportaseterkini.net]

Previous
Next Post »